Disclaimer

Disclaimer ZazouTotaal

ZazouTotaal “Alle rechten voorbehouden”

Van deze website mag niets zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende worden overgenomen. Alle documenten welke worden aangeboden om te downloaden zijn bestemd voor eigen gebruik. Deze mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, kopie, screenshot of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
De eigenaar: de eigenaar van de website. Gebruik(en): alle denkbare handelingen. U: de gebruiker (bezoeker) van de website. De content: alle in de website aanwezige inhoud.

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt:
Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Op al onze leveringen en diensten zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.
Klik hier om deze te downloaden.